Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt och 1900-talets klassiker

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


Karlfeldt OCH 1900-TALETS KLASSIKER
Karlfeldtsamfundets årsskrift för år 1992 behandlar dalaskaldens betydelse för senare författare. En rad specialister på enskilda författarskap under 1900-talet har undersökt mer än ett dussin nordiska diktare i avseende på deras förhållande till Erik Axel Karlfeldts poesi. Bland andra behandlas Bo Bergman, Vilhelm Moberg, Anders Österling och Gabriel Jönsson, Dan Andersson, Rune Lindström, kompositören Wilhelm Peterson-Berger och ett antal diktare i Dalarna, Finland, Norge och Danmark. På ett delvis överraskande sätt, med nya vinklingar belyser uppsatserna Karlfeldts viktiga plats på den nordiska parnassen vid vårt sekels början samt det intresse och den beundran som yngre författare hyst för honom och som avspeglas i deras produktion.


I denna årsskrift har endast berörts mera traditionsbetonade författare i 1900-talet. Nästa årsskrift skall ta upp modernisterna och deras relationer till Erik Axel Karlfeldt.

Redaktionskommitté
Hans Landberg
Germund Michanek
Jöran Mjöberg

De elva uppsatserna om tidiga 1900-talsdiktares relationer till Karlfeldt och hans diktning
har redigerats av Jöran Mjöberg.

Innehållsförteckning:

Sida

7           Förord

9           Örjan Lindberger, "Den utvalde" och hans kritiske beundrare:
             Om Karlfeldt och Bo Bergman

20         Lennart Hedvall, En kompositörs tolkning:
             Wilhelm Peterson-Berger

42         Staffan Björck, Skåning i arvsföljden:
             Anders Österling

57         Roland Thorstensson, "Finns det något slags understöd eller stipendium, herr Doktor?:
             Om Karlfeldt och Dan Andersson

75         Birger Sjungargård, Ideal - inspiration - efterföljda:
             Återklangen från Karlfeldt hos tre dalaskalder

98         Carlhåkan Larsén, "Ur fädrens gamla lära":
             Om Karlfeldt och Gabriel Jönsson

112        Gunnar Eidevall, Kärlek och död i Dalarna och Småland:
              Om Karlfeldt Och Vilhelm Moberg

129        Majt Bank, Dalmåleriet förnyas:
              Rune Lindström i Karlfeldts spår

136        Tom Hedlund, Ekon i Österled:
              Arvid Mörne och andra finlandssvenska lyriker

145        Jöran Mjöberg, Handslag över Kölen:
              Karlfeldt och den norska diktningen

161        Jöran Mjöberg, Andligt släktskap bortom Öresund:
              Karlfeldt och Jeppe Aakjær

179        Medarbetare

181        Personregister