Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt i musiken

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


Karlfeldt i musiken

redovisar bortåt 800 tonsättningar till dikter av Erik Axel Karlfeldt. De äldsta melodierna torde härröra från medeltiden, den yngsta är skriven i januari 1986.

Ungefär 250 komponister från in- och utland nämnas i verksförteckningen - åtskilliga amatörer men också många av den nordiska musikens främsta namn, med Jean Sibelius i spetsen.

Förteckningen åtföljes av en antologi, upptagande 32 sånger med pianoackompanjemang, både gammal och nytt. Bland visorna påträffas outslitliga slagnummer som Rudolf Norrbys Svarta Rudolf och Bo Sundblads I Lissabon där dansa de. Bland romanserna möter man en rad välkända verk men också nyheter  av bortgångna mästares hand: Emil Sjögrens Intet är som väntans tider (tidigare tryckt endast i en dagstidning år 1906) samt Natanael Bergs Längtan heter min arvedel, Sigurd Kochs Tillägnan och Ture Rangströms Sub luna.

Senast tillkommen är bland visorna  Håkan Steijens Statarvisa och bland romanserna Roland Forsbergs Väverskan, tillägnad Gerda Karlfeldt - två verk som inte heller de tidigare förelegat i tryck.

Karlfeldts musikerkompan Wilhelm Peterson-Berger kommer till synes inte bara som kompositör utan också i märkliga brevuttalanden.

Boken har sammanställts av Arne Bergstrand, som 1974 utgav den av Nils Afzelius påbörjade Erik Axel Karlfeldts bibliografi, vilken här får ett komplement.

Under rubriken Bibliografi kommer under 2013 en sammanställning av årsböcker som har anknytning till det bibliografiska.


Innehållsförteckning:

Sida

7           FÖRETAL

12         Anmärkningar

15         VERKFÖRTECKNING

16         Upplysningar

45         Anmärkningar

47         Register över tonsättare

51         ANTOLOGI

Vildmarks- och kärleksvisor

52         Midsommarvisa                             Jöran Mjöberg

53         Fanjunkar Berg                             Felix Körling ( ✝1937)

56         En herde- och namnsdagsvisa        Ruben Liljefors (✝1936)

59         Serenad                                        Ivar Widéen (✝1951)

62         Majnattsröster                              Helena Munktell (✝1919)

67         Lindelin                                        Erland von Koch

71         Långt borta i världen                     Josef Eriksson (✝1957)

Fridolins visor

75         Göken                                           Svante Nilsson (✝1942)

76         Månhymn vid Lambertsmässan     Wilhelm Peterson-Berger

80         Jag lever allena                              K.A. Cervin (?)

82         Intet är som väntans tider             Emil Sjögren (✝1918)

84         Maja hönstjuv                                Karl Nygren-Kloster (✝1954)

88         Dalmarsch                                     John H. Beskow (✝1934)

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim

90         Nu öppnar nattglim sin krona         Harry Danielsson

94         Längtan heter min arvedel              Natanael Berg (✝1957)

97         Fem farliga F                                  Carl Ekberg (✝1972)

98         Jungfru Maria                                 Nils B. Söderström (✝1956)

101        Ynglingen till Jungfrun                   Rudolf Kjellén (✝1922)

Flora och Pomona

103        Tillägnan                                      Sigurd von Koch (✝1919)

106        I Lissabon där dansa de                Bo Sundblad

107        Hästkarlar                                    Nils Ekblom (✝1971)

110        Nattyxne                                      Wilhelm Stenhammar (✝1927)

Flora och Bellona

116        Härolden                                      Sven Lindblad

118        Sång med positiv                           Björn (Nalle) Halldén (✝1935)

120        Svarta Rudolf                                Robert Norrby (✝1969)

122        Vid Färjestaden                              Sven Scholander (✝1936)

124        Statarvisa                                      Håkan Steijen

Hösthorn

125        Sub luna                                        Ture Rangström (✝1947)

131        Gamle drängen                              Allan Jerbo (✝1984)

133        Väverskan                                      Roland Forsberg

139        Gammal ramsa                              Knut Håkansson (✝1929)

Tankar och tal

141        Psaltare och lyra                             Gustaf Nordqvist (✝1949)

143        P.-B. OM KARLFELDT. Ur brev till Bo Bergman

146        EFTERDYNINGAR

163        Anmärkningar

167        Namnregister