Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt före Karlfeldt

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


"När kamraterna på sina lediga stunder
kommo tillsammans o. sutto och skälde
på lärare eller fördjupade sig i samtal
om dagens ämnen... så kunde han
plötsligt fattas af en plötslig afsmak för
detta usla sätt at fördrifva tiden och
skyndade långt bort ifrån dem ut i den
tysta gröna skogen..."

Ur en novellskiss av Axel Karlfeldt, 20 år gammal.

Karl-Ivar Hildeman, professor och en av våra främsta Karlfeldtkännare, berättar utifrån bland annat tidigare okända brev från familjen, om Karlfeldts uppväxt, ungdomsår och utveckling fram till debuten 1895 med Vildmarks- och kärleksvisor.

Citat ur Hildemans förord till Karlfeldt före Karlfeldt:
"Karlfeldts litterära kvarlåtenskap, den som aldrig eller bara punktvis nått tryck, härrör till alldeles övervägande del från ungdomsåren. Så långt är den omfattande men har spelat en mycket marginell roll för forskningen och för Karlfeldtbilden, delvis därför att den sent har blivit tillgänglig för insyn. Den här boken har bl a avsett att tillmötesgå ett sedan länge uttryckt önskemål från Karlfeldtsamfundets sida om en inblick i detta hittills okända stoff och därmed i Karlfeldtdiktens begynnelseskede och författarens utgångssituation."

Karl-Ivar Hildeman hänförde och hänfördes
Karl-Ivar Hildeman var också under åren 1984-1991 en högt skattad ordförande i Karlfeldtsamfundet.

Carin von Sydow berättar att Hildemans föredragningar och diktanalyser vid Karlfeldtsamfundets Års/-Sommarmöten och Vintermöten ofta blev så intressanta och underhållande att Carins (som vid tiden var klubbmästare) tidschema sprack. Kökspersonalen väntade med färdiglagad mat och Carin försökte försynt förmedla till ordföranden att lunchen väntade varvid Karl-Ivar genmälde:
"Hur kan man bry sig om mat när man kan prata Karlfeldt!

Innehållsförteckning:

Sida

7           Förord

11          Hemmet och barndomen

40          Skoltid

56          Gymnasistpoeten

94          Ryckt ur sin groningsgrund

105        Uppsalastudenten

121        Informatorn

133        Den sociala diktningen

151        Anna Bolling

171        Kristid

209        Efterord

Hildemans penna är utforskande, välformulerad med skarp iakttagelse och hans djupa kunskap om Karlfeldt, hans liv och verk gör boken, det sista stora bidraget från Hildeman till Karlfeldtforskningen, i hög grad läsvärd. 

Är Du intresserad av att få tag i boken, prova t.ex. på www.antikvariat.net