Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Jag är lust och jag är längtan

Jag är lust och jag är längtan KÄRLEKSDIKTER AV ERIK AXEL KARLFELDT

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


"Erik Axel Karlfeldt är en kärlekens poet. I hans dikter finns den första förälskelsens blyga längtan och älskogens hetta, dofter och höjdpunkt. Även det mogna livets trygga kärlek kommer till uttryck - kärleken till en livskamrat eller en allomfattande högre makt.

Jag är lust och jag är längtan rymmer kärleksdikter av Erik Axel Karlfeldt. Agneta Pleijel kommenterar dikterna i ett efterord som ger sammanhang och djup.
De har illustrerats av Lena Sjöberg som här för första gången tolkar Karlfeldt."

En liten behändig liten bok om kärlek som Du kan ha med Dig när Du så önskar!

Årsbokskommitté:
Karl G Fredriksson
Karin Perers
Eva-Britta Ståhl
Claes Bertil Ytterberg,
Christer Åsberg

Redaktör:
Karin Perers

Innehållsförteckning:

Sida

6           Förord
             CLAES-BERTIL YTTERBERG

8           Dikter i urval (106 st)

107        Karlfeldt och kärleken - AGNETA PLEIJEL

135        Karlfeldts diktsamlingar

136        Diktregister

140        Karlfeldtsamfundet

141        Karlfeldtsgårdar