Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Det ges ingen egentlig introduktion till boken. Bokens titel är ju i sig självförklarande.

Detta är fortsättningen på det i sanning omfattande arbete som presenterades som Karlfeldt-samfundets Skriftserie Nr 5, 1974 (Samfundets årsutgåvor) med titeln ERIK AXEL KARLFELDTS BIBLIOGRAFI, skriven av Nils Afzelius och färdigställd av Arne Bergstrand.

Avslutningsvis ges i boken några kompletteringar till Arne Bergstrand: KARLFELDT I MUSIKEN,
Skriftserie Nr 17, 1986. (Se ovan under 1986).

Bibliografierna är ovärderliga för den karlfeldtintresserade.

Innehållsförteckning:
Innehållsförteckningen är alltför omfattande för att ta plats här. En ytterligt komprimerad sådan följer här:

Sida

5-14         FÖRETAL

22-23       FÖRETAL

15-16       KARLFELDTS I TRYCK UTGIVNA SKRIFTER

23-36       KARLFELDTS I TRYCK UTGIVNA SKRIFTER

16-21       SKRIFTER OM KARLFELDT

36-89       SKRIFTER OM KARLFELDT

Karlfeldt i musiken

9             Ännu några anteckningar

90-91       Ännu några anteckningar

95           Ännu några anteckningar

92-94       Supplement till verkförteckningen

_______

21-22        Signaturer och pseudonymer

96-97        Signaturer och pseudonymer

98             Efterskrift

99-00        Personregister

Ett betydande antal hänvisningar till Skriftserie Nr 5, 1974, ERIK AXEL KARLFELDTS BIBLIOGRAFI,
ges också.