Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk

Klicka på bilden för förstoring.

Så här kan boken introduceras:

Ett förnämligt material som efter långa efterforskningar presenterats i Karlfeldt-samfundets skriftserie.

Som arkivarie hos Visans Vänner i Stockholm, har Kurt G Trägårdh upprättat en Karlfeldtdiskografi och dessutom inkorporerat radioprogram, radioinspelningar och
TV-program där Karlfeldts dikter sjungits eller reciterats.

Han har därför valt att kalla sin sammanställning Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.

Kurt G Trägårdh, som vid genomgång av Visans Vänners arkiv funnit många Karlfeldttonsättningar fick genom vissångaren och konstnären Håkan Steijen kontakten med Arne Bergstrand som var i färd med att dokumentera alla Karlfeldtdikter som var tonsatta (vilket resulterade i Skriftserie 17, 1986 Karlfeldt och musiken). Brevväxlingen mellan Kurt G Trägårdh och Arne Bergstrand inledde ett intensivt forskningsarbete. Det tog Kurt G Trägårdh 4 år av forskning och resultatet är
Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.

Ovanstående text är hämtad från ett avsnitt i Karlfeldt och musiken.

Innehållsförteckning:

Sida

7           Företal

17         Verksförteckning

113        Nothänvisningar

117        Register över dikter

119        Register över kompositörer

120        Register över sångare

122        Register över körer

123        Register över recitatörer

124        Register över orkestrar

125        Register över musiker med olika instrument

127        Register över skivmärken