Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

En löskerkarl. En Karlfeldtbok

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Karl-Ivar Hildeman, framliden litteraturproffessor, tidigare ordförande i Karlffeldtsamdundet och Karlfeldtkännare, bygger sin bok på ett stort och hittills obegagnat material, hopsamlat under årtionden, bl.a. intervjuer med diktarens umgänge från 1890-talet och det nya seklets början. Boken följer dikten genom de ungdomsår då Karlfeldt mognade till skald och ställer dikterna mot en biografisk bakgrund. - något som Karlfeldts lyrik tidigare saknat. Den tar upp vad Hildeman kallar den röda tråden i Karlfeldts diktning, kärlekslyriken, och belyser dess tillkomst och dess fond av förhoppningar, drömmerier, besvikelser och dystra erfarenheter.

Karl Ivar Hildeman talar i bokens förord om "De tre linjerna" i EAK's diktning, 

den röda

den svarta och 
den blå linjen,

där den den röda står för kärleken, 
den svarta står för skam, skuld och förgängelse, och till sist 
den blå, står för hembygden, blå som Dalälvens vatten.

Vid diskussioner kring framtagandet av en Karlfeldtmedalj kom Carin von Sydow med förslaget att medaljens band skulle ha just färgerna rött, svart och blått som väl symboliserar Karlfeldts tre linjer, enligt Hildeman. Och så blev det.

Innehållsförteckning:

Sida


9            Djursholm

49          Cecilia Böljas visbok

73          By och Kratten

100        Molkom i dikt och verklighet

159        Lustgården

190        Noter

201        Karlfeldtsdikter

204        Personregister