Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Dikter till och om Karlfeldt

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


"HÄR DANSAR ÄN, O, FRIDOLIN, med håret smort i brilliantine din broder Rönnerdal."
Så slutar Evert Taubes Vals i Provence, som är en hyllning till skalden Karlfeldts minne. Dikten återfinnes i denna bok, där Karlfeldt-samfundets skriftseriekommitté samlat ett trettiotal av de många alster i bunden form som skrivits till och om Karlfeldt alltsedan sekelskiftet (1800/1900) och upp till vår egen tid. Där finns hyllning, skämtan, både beundrande och bitsk. Bland författarna  är Bo Bergman, Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Erik Lindorm, Bertil Malmberg - och även dagsverkspoeter, med eller utan teckningar.

Boken inleds med en sakrik och lättsam orientering av professor Gunnar Tideström, som låter dikterna illustrera Karlfeldt-bildens skiftning hos läsare och kritik under årens lopp.

Skriftkommitté
ARNE BERGSTRAND
PETER HALLBERG
KARL-IVAR HILDEMAN
JÖRAN MJÖBERG
BO SETTERLIND
GUNNAR TIDESTRÖM

Innehållsförteckning:

Sida

7        Inledning

I

25        E.N. Söderberg: Till spelmannen Fridolin. Fägnerim, när han fyllde år

27        Anonym: Ur Fridolins poesi. Intet är som väntans tider

29        Anonym: Fridolins lustgård (Fritt efter Karlfeldt

30        Karl Hedlund: Till Erik Axel Karlfeldt på femtioårsdagen. En hembygdshälsning

33        Sten Selander(Dalecarlus): Gode herrar och svenske män. XII

35        Georg Paulsson(Den Blyge): Fridolin

36        Erik Lindorm(Johansson med hjärnan): E. A. Karlfeldt. ett hyllningsförsök i hans egen tonart

38        Nils Ludvig Olsson(Nils Ludvig): till Fridolin på 60-årsdagen

40        Ingeborg Björklund: Till Fridolin. Från "Nattens pudrade blära"

42        Bo Bergman: Den utvalde

II

45        Harry Blomberg: Klagosång över en skald

47        Aron Borelius: Vid Karlfeldts grav från Västmanland-Dala gille i Skåne

49        Ludvig Holstein: Till Erik Axel Karlfeldt ved hans död

50        Johannes Joergensen: Karlfeldt

51        Hans Key-Åberg: Erik Axel Karlfeldt

53        Erik Lindorm: Svenskt tack. Till Erik Axel Karlfeldt

54        Fredrik Nycander: Jag sitter och läser

56        Hilda Olsson(Kerstin Hed): Till en död diktare

58        Bertil Malmberg: Karlfeldt

60        Olof Thunman: Vid Erik Axel Karlfeldts död

III

65        Giovanni Lindeberg: På Karlbo hed (Till Karlfeldts skugga)

67        Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Karlfeldt hos ungdomen

70        August Berglund: I Fridolins lustgård

73        Alf Henriksson: Liksom liljor vi buga oss

75        Evert Taube Vals i Provence

77        Per Anders Lanstad(Lasse Lans): Det bör Bengt besinna

79        Alf Henriksson(H): Vår ungdoms idoler

81        Harald Sandahl(Per Tusch): Dalmålning på frimärke

83        Göran Ekblom (Brisco): De kommer ej till änglarna vid Sjugare by

84        Maiken Ekman-Atterlöf: Sjugare by

87        Einar Malm: Lyrisk midvinterkväll

88        Diktförfattare