Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

SUB LUNA och andra Karlfeldt-essäer

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Den viktigaste uppgiften för samfundet är utgivandet av en skriftserie, där arbeten av Erik Axel Karlfeldt, om skalden och hans verk skall publiceras.

Den första volymen i skriftserien presenterades med föreliggande arbete, "Sub luna och andra Karlfeldt-essäer", av Karl-Ivar Hildeman. Han har bl.a. varit professor vid Washington-universitetet i Seattle. Under en följd av år ägnade sig Karl-Ivar åt fördjupat studium av Karlfeldt och hans diktning, och denna essäsamling är den första större publikation han utgav som resultat av sina forskningar.

Karl-Ivar Hildeman var också under åren 1984-1991 en högt skattad ordförande i Karlfeldtsamfundet.

Redaktionskommitté
Förste bibliotekarie Nils Afzelius
Förste bibliotekarie Sten G. Lindberg
Professor Gunnar Tideström

Innehållsförteckning:

Sida

7           SOM EN ÖRT UR SIN GRONINGSGRUND

9           Revanschlusta

14         Avskedssång

20         Minnena och drömmarna

25         Fridolins ursprung

27         SLOTTET I SAKNADENS DALAR

29         Manuskripten

33         Frödings ändringar

37         Levertins roll

46         SUB LUNA. EN DIKT OCH ETT TEMA

46         I. Dikten

47         Vägen till Sub luna

54         Kring den poetiska tekniken

57         Mörk är min brud

60         Det mörka ölet

62         Den mörka sången

66         Rubrikens tolkning. Månsymboliken hos Karlfeldt

70         Det sublunara

74         II. Fruktan för åldrandet

75         Den flyende ungdomen. Den åldrande ynglingen

77         Fridolin och den sena lyckan

79         Fridolin och den krympande fristen

82         Från medelåldern mot ålderdomen

86         Hållningen i Hösthorn

87         III. Döden och förgängelsetemat

88         Första minnet

91         Ungdomsattityden mot dödstanken

94         Jorum

97         Dödstryck och dödslängtan

104       Den religiösa komponenten

107       Religionens roll för dödstanken i Hösthorn

112       Uppbrottshållningen

113       IV. Temat, tekniken och den litterära bakgrunden

113       Fondtekniken och förgängelsetemat

117       Fondtekniken och höstmotivet

123       Förgängelsetemats roll för Karlfeldts lyrik

124       Dekadensdraget

127       Nietzsche

130       Svensk 90-talskonvention

133       Förgängelsetemat hos Karlfeldts närmaste kolleger

135       V. Läggning, lynne och släktarv

136       Beckmanbrevet och Lommen

139       "Miljöskadan" från ungdomen

140       Omgivningens Karlfeldtsporträtt

141       Kampen mot disharmonin

150       Summa

152       VALLFÄRD

154       Dikten

156       Kritiken av dogmerna

159       Tidnings- och riksdagspolemiken

162       Karlfeldt och katekesfrågan

164       Sexualtematiken

168       Helge bror Staffan

169       Karlfeldt och psykologin

172       Balladtekniken

173       Historiskt stoff

175       Litterära influenser

178       Karlfeldt och "munkreligionen"

183       Andra litterära paralleller

187       DIKT-OCH PERSONREGISTER