Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2022 Ingela Strandberg

2022 års Karlfeldtpris har tilldelats poeten Ingela Strandberg med motiveringen:

ingela strandberg 62b9efec399ac”I sin diktning gestaltar Ingela Strandberg naturens och människans nattsidor såväl som stunderna av nådefullt ljus. Hennes poesi rör sig lika hemtamt i det svenska odlingslandskapet som bland stjärnbildernas uråldriga teckensystem. Med en unik röst förvaltar hennes språk den lyriska traditionen från Erik Axel Karlfeldt. Därför får Ingela Strandberg 2022 års Karlfeldtpris.”

Ingela Strandberg föddes 1944 i Grimeton i Halland och är, förutom lyriker, även dramatiker, översättare och musiker. Hon är dessutom utbildad journalist och började som ung arbeta som reporter vid Hallandsposten. Återkommande teman i hennes böcker är bland annat naturen, frihetslängtan, ensamhet och barndomens upplevelser. Ingela Strandberg har även skrivit böcker för barn. Hon debuterade för 40 år sedan och hennes senaste volym är Ingenstans mitt segel, som utkom tidigare i år. Ingela Strandberg är översatt till bland annat engelska, franska och arabiska.

Priset delades ut i samband med Karlfeldtsamfundets årsmöte den 8 juli på Västanviks folkhögskola i Leksand. 

Foto: Carin Rudehill