Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2010 Gunnar Harding

Karlfeldtpriset 2010 till Gunnar HardingMotivering:
Gunnar Harding har i sin mångsidiga skapande verksamhet som lyriker, översättare, essäist – och mycket mera – visat att radikalism och traditionsmedvetenhet, livsbejakande och existentiellt allvar väl låter sig förenas i ett författarskap, som på ett djupgående sätt berikat och förnyat vårt poetiska landskap.

Priset utdelades den 22 augusti 2010 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg.