Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1990 Caj Lundgren (Kajenn)

Motivering:
Karlfeldtpriset 1990 tilldelas Caj Lundgren (signaturen Kajenn), dagsversens kanske främste företrädare, en ordets formkonstnär, som med sin formkonst tillhandahåller språkets alla möjligheter i fråga om rytm, rim och ordklang – en konst i det lilla och svåra formatet, med snärt, elegans och fyndighet.

Priset utdelades den 11 augusti i Östersund.