Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1988 Olof Lagercrantz

1988OlofLagercrantzMotivering:
Karlfeldtpriset tilldelas Olof Lagercrantz för hans insatser som lyriker och som Karlfeldt-forskare, varigenom Karlfeldt-bilden förnyats och fördjupats.

Priset utdelades den 13 augusti på Lidingö.