Skip to main content

Olle Persson

Motivering: Karlfeldtpriset har för 2014 tilldelats opera- och konsertsångaren Olle Persson, som med artistisk utstrålning, musikantisk förmåga och utsökt språkbehandling levandegör äldre och nyare vokalmusik. Genom att Olle Persson håller svensk romanskonst så vital för en stor publik och för kommande sångargenerationer, lyfter han, i klangfull klädnad, fram poeter som Erik Axel Karlfeldt.

Priset delades ut under Karlfeldtsamfundets Års-och Sommarmöte lördagen den 19 juli 2014, på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare i Dalarna.

Olle Persson har avlagt musiklärar-, sångpedagog-, solist- och diplomexamen vid Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade för Solwig Grippe och Dorothy Irving. Han är även utbildad i London där han studerade för Rudolf Piernay. Olle Persson har en sällsynt artistisk utstrålning och musikantisk förmåga, även i de mest krävande partier, med stor expansion och dramatik. I deklamation och artikulation månar han om varje språkljud. Hans behandling av det svenska språket är färgrikt och omsorgsfullt, vilket gör honom till en viktig länk för att hålla den svenska romanstraditionen levande och vital. Genom att sjunga tonsättningar av poeter som Erik Axel Karlfeldt lyfter han också fram den svenska poesin. 

(Foto: Mats Bäcker)
Vinnare av Karlfeldtspriset
2014