Skip to main content

More, Anders

Verktitel: En envis dalkarls visa
Fördärvas jag platt om jag viker en tum ifrån mitt rum
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

−1934