Skip to main content

Lennart Sjögren

Motivering: Karlfeldtpriset 2001 tilldelas Lennart Sjögren för hans djupa förankring i den öländska naturen och den metaforiska fantasi med vilken han i poesi och prosa tolkat människans existentiella villkor, liksom för hans förmåga att som bildkonstnär synliggöra yttre och inre landskap, allt under fruktbar anknytning till Erik Axel Karlfeldts diktning

Priset delades ut den 29 juli på Sånggården av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

Vinnare av Karlfeldtspriset
2001