Skip to main content

Karlfeldtbladet 2019:2

Ordföranden har ordet...……4
Sommarmöte i Karlfeldts kulturella miljö..……6
Mika Larssons middagstal ...……10 
Två Rättvikskonstnärer.……12 
En bank med många skatter……16 
Spelmannen som klev upp på estraden……18 
Ny donation till Karlfeldtarkivet……23 
Karlfeldt och Dag Hammarskjöld……24
Lars Anders Johansson släpper sångbok……27
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare……28 
Karlfeldtsgården i Karlbo……32 
Poesivandring på Sångs……36