Skip to main content

Karlfeldtbladet 2018:2


Ordföranden har ordet...……4
Års- och sommarmöte...……6
Ett återfunnet Karlfeldtmanuskript...……10 
”Att reda de tankar som växa till sång”.……14 
Kulturarvet lever!……18 
Min väg till Karlfeldt……20 
Mats Malm på Karlfeldts stol……27 
Karlfeldt och statsministrarna……28 
Årets Karlfeldtmedaljörer……31 
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare……32 
Karlfeldtsgården i Karlbo……34 
Karlfeldt och Fridegård……36
Karlfeldts diktarjag……38
Dikt: En studentflamma……40