Skip to main content

Helgason, Hallgrímur

Verktitel: Drömmen och livet
Jag ville vara en mäktig man
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

blandad kör
Musikförlag

Natur och kultur
Komp År

−1971
Kompositionen ingår i

Cantus II, s. 123 ff
<