Skip to main content

Hallnäs, Hilding

Verktitel: Låt brusa barn, låt brusa
Jag hör en lie brusa igenom korn och strå
Diktsamling

Hösthorn (1927)
Besättning

Musikförlag

ms