Skip to main content

Halldén, Björn "Nalle"

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning