Skip to main content

Håkanson, Knut

Verktitel: Vad skall man sjunga?
Vad skall man sjunga för flickor i by och höganloftsbur
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

två röster och piano
Musikförlag

ms X
Komp År

1928
Kompositionen ingår i

Fyra Karlfeldt-visor i canonform, op 35