Skip to main content

Håkanson, Knut

Verktitel: Sång med positiv
En dam av ädel vandel
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

sång och piano
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Kompositionen ingår i

2 Karlfeldtvisor