Skip to main content

Håkanson, Knut

Verktitel: I Mora
Han trädde upp
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

manskör
Musikförlag

ms
Komp År

1909