Skip to main content

Gyllenhammar, Bengt

Verktitel: Flora och Bellona
Om själv jag bor i en vårlig dal
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Eriks