Skip to main content

Gjerström, Bjarne

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

−1923
Kompositionen ingår i

Ur "Fridolins visor"