Skip to main content

Fryklöf, Harald

Verktitel: Serenad
Tallarnas barr och björkarnas blad
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Wilhelm Hansen
Komp År

1905
Kompositionen ingår i

Sånger. Hft 1