Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: Ett hjärta
Mitt hjärta är en stadig bälg
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

röst? och piano
Komp År

1931
Kompositionen ingår i

Fem Karlfeldt-sånger, efter manskörsättningar fritt bearbetade för pianosolo