Skip to main content

Caj Lundgren (Kajenn)

Motivering: Karlfeldtpriset 1990 tilldelas Caj Lundgren (signaturen Kajenn), dagsversens kanske främste företrädare, en ordets formkonstnär, som med sin formkonst tillhandahåller språkets alla möjligheter i fråga om rytm, rim och ordklang – en konst i det lilla och svåra formatet, med snärt, elegans och fyndighet.

Priset utdelades den 11 augusti i Östersund.

Vinnare av Karlfeldtspriset
1990