Skip to main content

Birgitta Lillpers

Motivering: Birgitta Lillpers har i sina dikter och romaner utforskar jagets möten med rummet, landskapet och världen genom ett personligt och fantasieggande bruk av det svenska språkets rika resurser av ord, former, rytmer och klanger.

Priset utdelades i juli 2007 på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

Vinnare av Karlfeldtspriset
2007