Skip to main content

Andrén, Adolf

Verktitel: En envis dalkarls visa
Fördärvas jag platt om jag viker en tum ifrån mitt rum
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör med solo
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget