Skip to main content

Andrén, Adolf

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Eklund
Kompositionen ingår i

Nykterhetsfolkets sångbok, ej alla uppl. nr 141