Skip to main content

Aagaard, Thorvald

Verktitel: Dalmarsch
Marschen går till Tuna
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Wilhelm Hansen
Kompositionen ingår i

Folkehøjskolens melodibog, 6 udgave