Skip to main content

Bengt Emil Johnson

Motivering: Med sina nyskapande, av formkänsla och lyhörd naturupplevelse präglade insatser inom den nutida svenska poesin förenar Bengt Emil Johnson ett uttalat intresse och en känsla för Erik Axel Karlfeldts diktning och den Karlfeldtska diktningens sfär.

Priset utdelades den 4 juli på Sånggården i Sjugare

Vinnare av Karlfeldtspriset
1998