Skip to main content

Åmark, Karl

Verktitel: Augustikväll
När vita dimmor vältra sig
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

J. Nylund lit. anst.