Skip to main content

Åkerberg, Herman

Verktitel: I Lissabon där dansa de
I Lissabon där dansa de på kungens röda slott
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 32
Komp År

−1919