Skip to main content

Åkerberg, Herman

Verktitel: Cavalleria
Här rider an en dunderkarl
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 33
Komp År

−1920