Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Kalendarium

Datum        Aktivitet

10-12 augusti            Karlfeldtsamfundtes Årsmöte 2012 i Ransäter, Värmland

27-30 september       Bokmässan i Göteborg. Karlfeldtsamfundet har en monter och gör framträdanden med presentationer på DELS-             

  nen under torsdagen, fredagen och lördagen

Här finns all information om Karlfeldtsamfundet och vår verksamhet.

Karlfeldtsamfundets stora pris på 75.000 kronor

Vart tredje år delar Karlfeldtsamfundet ut Karlfeldtpriset på 75.000 kronor till en konstnär som arbetat inom Erik Axel Karlfeldts egen sfär, främst den lyriska, eller till en forskare som bidragit till förståelsen av Karlfeldts diktning och tid. Pristagare utses av en av styrelsen tillsatt priskommitté bestående av fyra ledamöter. I priskommittén skall finnas en företrädare för litteraturvetenskaplig forskning eller litteraturkritik, en för diktkonst, en för musik- eller bildkonst samt en representant för samfundets styrelse, tillika ordförande i priskommittén.

 

Här finns alla böcker bilder filemer mm

I biblioteket finns alla dikter, skrifter, bilder, filmer m.m.

Sagt och skrivet om Karlfeldt

Här har vi samlat artiklar och föredrag om Erik Axel Karlfeldt. De är ordnade i bokstavsordning efter rubrik. Du kan även ordna efter författare genom att klicka på ordet "Författare". I fältet "Filtrera rubrik" kan man söka artiklar efter enskilda ord i rubriken.


Do not delete please!
Claes-Bertil YtterbergHär bloggar Karlfeldtsamfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg när andan faller på.