Skip to main content

Vårgiga och Hösthorn


nummer: 7

Utgivningsår: 1976

Vårgiga och Hösthorn 
förklaringar och kommentarer till Karlfeldts dikter

Så här introducerades boken:

Att förstå Karlfeldt
är både lätt och svårt. Öppet och direkt vädjar han till våra känslor i ett språk, som är klangfullt och rikt. Ja, så rikt, att man ibland skulle önska en hjälp för att förnimma fullheten i skaldens ofta flertydiga och underfundiga ord och vändningar. Den hjälpen lämnar Klas Wennerberg, fil dr., i denna bok. Författaren går igenom hela Karlfeldts diktning rad för rad och ger lätt begripliga förklaringar och kommentarer till varje ovant ord och uttryck. Karlfeldtforskningens senaste rön finns här i lättsmält form.

Var och en som hyser intresse för en viss dikt vill också gärna känna andras uppfattning om den, vill veta mera om dess tillkomst, dess bakgrund, symbolik, förebilder m.m. För varje dikt finns här utdrag ur karlfeldtlitteraturen om allt detta.

En bok lika mycket för diktälskande vanligt folk och skolor som för specialisten. En bok som gör Karlfeldts diktning dubbelt rik.

Så presenterades Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 7, Vårgiga och Hösthorn, sammanställd av Klas Wennerberg.

Skriftkommitté
prof. Gunnar Tideström
doc. Jöran Mjöberg
skalden Bo Setterlind
prof. Karl-Ivar Hildeman
fil.dr Arne Bergstrand

Innehållsförteckning:

Sida

5            Förord
7            Litteratur
11          Vildmarks- och kärleksvisor
38          Fridolins visor
58          Cecilia Böljasvisbok
62          Från Folkarestigar
66          Liv och död
71          Fridolins lustgård
98          Dalmålningar utlagda på rim
121        Flora och Pomona
175        Flora och Bellona
245        Hösthorn
305        Efterskörd ur Tankar och tal (1932) och Karlfeldts ungdomsdiktning (1934)
316        Register

Skriven av
Wennberg, Klas