Skip to main content

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 189

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 190

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 205

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 206

Vägvisare för Karlfeldt


nummer: 22

Utgivningsår: 1990

Så här introducerades boken:

Vägvisare för Karlfeldt
innehåller nio uppsatser, som utgör bidrag till förståelsen av Karlfeldts bakgrund som diktare och visar på hans föregångare och litterära inspiration. Här finns undersökningar av den betydelse som vissa klassiska diktare haft för hans produktion: Stiernhielm, Lucidor, fru Nordenflycht, Wallin, Tegnér och Stagnelius. Därutöver belyser några uppsatser Karlfeldts relation till balladen, till 1800-talets idealistiska filosofi i Uppsala och till August Strindberg. Samtliga uppsatser är författade av forskare som sedan åratal är förtrogna med den karlfeldtska diktningen.

Redigeringen är gjord av Jöran Mjöberg.

Redaktionskommitté
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Germund Michanek
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida
7           Förord
9           Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och balladen. En utflykt i hans ungdomsdiktning
38         Jöran Mjöberg: Karlfeldt och Georg Stiernhielm
50         Stina Hansson: Möte och spegling. Karlfeldts Lucidormonografi
68         Majt Bank: Karlfeldt och Hedvig Charlotta Nordenflycht
78         Carlhåkan Larsén: Davidsharpan och Hornblåsaren
104        Staffan Björck: Slingor mellan Tegnér och Karlfeldt
119        Jöran Mjöberg: Karlfeldt och Stagnelius
137        Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Strindberg
156        Torgny T Segerstedt: Karlfeldts världsbild

Skriven av
Red. kommitté