Skip to main content

Skalden Lucidor av Erik Axel Karlfeldt


nummer: 23

Utgivningsår: 1991

Så här introducerades boken:

SKALDEN Lucidor
Karlfeldt läste ur sitt verk om skalden Lucidor vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 1909 och skriften ingår i Akademiens handlingar från detta år. Men dessa kom tryck först 1912. En illustrerad upplaga med omslagsvinjett av Albert Engström gavs ut 1914 och tryckte om i oförändrat skick året därpå. När skriften 1991 ånyo kommer ut, på initiativ av det tjugofemårsjubilerande Karlfeldt-samfundet, rör det sig om ett fotomekaniskt omtryck av 1912 års utgåva, vartill Akademien lämnat sitt medgivande. Därtill är fogade två illustrationer - boksidor hämtade ur Helicons Blomster 1688 - en nyskriven inledning av Stina Hansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet. Några biografiska hänvisningar rundar av volymen.

Skriftkommitté
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Germund Michanek
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Boken har en inledning på drygt två sidor av professor Stina Hansson, som nämnts ovan.
I övrigt löper Karlfeldts text över 138 sidor utan kapitelindelning.

Skriven av
Karlfeldt, Erik Axel