Skip to main content

På Karlfeldts tid 1913-1931


nummer: 52

Utgivningsår: 2020

Boken På Karlfeldts tid 1913-1931, nummer 52 i Karlfeldtsamfundets skriftserie, är ett särtryck ur den omfattande boken Svenska Akademiens modernisering 1913-1977. Särtrycket innehåller den del som handlar om Karlfeldts sekreterartid i Akademien 1913-1931 men även förordet till den fullständiga volymen ingår. ­Dessutom har vi lagt till den passande dikten ”Till en sekreterare” och låtit Carlssons förlag göra nytt omslag.

Avsnittet om Karlfeldt är skrivet av Per Rydén, litteraturvetare vid Lunds universitet, som specialiserat sig på den litterära tiden runt förra sekelskiftet 1900. Han har bland annat skrivit om Carl David af Wirsén och Verner von Heidenstam tidigare. I den fullständiga boken medverkar också Jenny Westerström som författare. Även hon är litteratur­vetare i Lund, specialiserad på den senare svenska litteraturhistorien. 

Den mer omfattande boken kommer samfundet att ha till försäljning för den som är intresserad. Där skildras ytterligare tre sekreterarperioder i Akademien utöver Karlfeldts, nämligen Per Hallströms, Anders Österlings och Karl Ragnar Gierows. Tillsammans utgör detta alltså tidsperioden 1913-1977.

Skriven av
Rydén, Per