Skip to main content

Många maskers man


nummer: 29

Utgivningsår: 1997

Så här introducerades boken:

Erik Axel Karlfeldt - Fridolingestaltens, Floraböckernas och Hösthorns upphovsman - hör till våra stora natur- och kärlekslyriker. I hans diktning väntar en värld av virtuos formuleringskonst och äkta livserfarenhet - bara vi ägnar hans dikter den tid och den kraft som de kräver.

I Många Maskers Man möter vi Karlfeldt både som diktare och som människa. Karlfeldtforskaren Jöran Mjöberg granskar motiven i de olika diktsamlingarna för att låta dikterna vittna direkt om Karlfeldts konstnärliga och personliga utveckling - från ungdomsårens "signaturer" till ställningen som Sveriges mest erkände skald. Det är en delvis ny och mänskligare bild som framträder av en diktare som gav ut sitt innersta i nakna självberättelser.

Boken belyser också enskilda områden av Karlfeldts diktning: skildringen av naturen, valet av symboler, bildspråket, rimkonsten, humorn samt diktarens maskering av sina självbiografiska och erotiska motiv. I ett särskilt avsnitt uppmärksammas hur språkkonstnären Karlfeldt i sina sex diktsamlingar skapade mer än elvahundra nya ord.

Många Maskers Man är en livfull och inträngande skildring av Karlfeldts diktning och personlighet, skriven i den klassiska folkbildningens anda. Boken är en utomordentlig hjälp på vägen för den som närmare vill lära kanna Karlfeldts diktning i hela dess vidd.

Jöran Mjöberg disputerade 1945 med en avhandling om Karlfeldts lyrik, med titeln:
Det folkliga och förgångna i Karlfeldts lyrik.

Jöran Mjöberg har utöver mycket annat skrivande också gjort bestående, minnesrika och färgstarka insatser i Karlfeldtsamfundet i olika sammanhang inte minst i styrelsen och dess skriftkommitté.

Innehållsförteckning:

Sida

7           Inledning
11          1. Signaturerna - från "Tolfåring" till "Erik Axel Karlfeldt, akademisekreterare"
16          2. Sociala masker i ungdomsåren
25          3. Romantiken förklädd till åttiotalist
41          4. Genrer och egenart före Fridolinåren
48          5. Ungdomsminnenas skräckkammare
59          6. Kärleksdröm i folktrodräkt: skogsrån
77          7. Samvetskval maskerade: "För vägens vind"
84          8. Fridolinbegreppet och dess rågångar
94          9. Självironiska kärleksdrömmar: "Håkan på heden" och "Herr Snakendal"
105       10. Symbolerna ur den materiella kulturen
111       11. Socialt engagemang: dikterna om lantproletärer
124       12. Dofterna som del av natur- och människoskildring
135       13. Eros, maskerad
144       14. Programdikterna och deras budskap
158       15. Livskris och konstnärlig kulmen
173       16. De tio dikterna om kriget
183       17. Humor, lekfullhet, satir
198       18. Receptionen och dess höjdpunkter
206       19. Två litteraturhistoriska identifikationer: Lucidor och Runeberg
215       20. Visionsdikterna och evighetsperspektivet
             21. Konstnärliga klädnader:
224       De elvahundra egenorden - ett svenskt rekord
228       Bildspråket och dess egenart
240       Musikinstrument som symboler
243       Rimsmeden
248       Den skrupulöse hantverkaren
262       22. När maskerna kastas: nakna självbekännelser
269       Avslutning
274       Selektiv bibliografi
276       Personregister
280       Diktförteckning

Skriven av
Mjöberg, Jöran