Skip to main content

Låt klinga våra dagar


nummer: 26

Utgivningsår: 1994

 För var dag finns ett diktcitat, namnsdagar och utrymme att notera födelse- och namnsdagar m.m.

Erik Axel Karlfeldt är en av våra mest folkkära lyriker. Hans dikter är älskade och lästa. Karlfeldts diktning är en del av det svenska kulturarvet.

Karlfeldt tillhörde en bondesläkt, levde nära naturen och upplevde starkt det svenska odlingsåret och de olika årstidernas stämningar. En av hans inspirationskällor var den gamla svenska bondepraktikan.

Låt klinga våra dagar är en kalender uppbyggd kring Karlfeldts dikter, så valda att de sammantagna ger en vältalig och nyanserad bild av ett årsvarv i nordisk miljö.

Kalendern kan användas vilket år som helst. I anslutning till varje datum finns skrivrader för egna noteringar och uppgifter om namnsdagar, helgdagar, och övriga högtider som är bundna till datum. Boken innehåller också en kort presentation av Erik Axel Karlfeldt samt dikt- och namnsdagregister.

Låt klinga våra dagar är illustrerad av Gunnar Brusewitz.

Carin von Sydow och Lars Falk inleder boken med följande rader:

Få svenska författare är så förtrogna med naturens och årstidernas växlingar som Erik Axel Karlfeldt. Hans dikter speglar årets alla dagar och skänker tröst och glädje, men de kan också läsas som ren och lustfylld poesi. Detta urval vill locka till fortsatt läsning av Karlfeldts dikter och visa på deras innersta drivkraft: kampen mellan liv och död, som Karlfeldt möter med passion, livsvilja och humor.

För var dag finns
– ett diktcitat 
– namnsdagar  
– utrymme att notera födelse- och namnsdagar m.m.
– underbara teckningar av Gunnar Brusewitz. 

Skriven av
von Sydow, Carin & Lars Falk