Skip to main content

Låt klinga våra dagar


nummer: 54

Utgivningsår: 2022

Från: 259kr

Låt klinga våra dagar är en kalender uppbyggd kring Erik Axel Karlfeldts dikter, så valda att de sammantaget ger en vältalig och nyanserad bild av ett årsvarv i nordisk miljö.

Erik Axel Karlfeldt är en av våra mest folkkära lyriker. Hans dikter är älskade och lästa. Karlfeldts diktning är en del av det svenska kulturarvet. Karlfeldt tillhörde en bondesläkt, levde nära naturen och upplevde starkt det svenska odlingsåret och de olika årstidernas stämningar.

Kalendern kan användas vilket år som helst. I anslutning till varje datum finns skrivrader för egna noteringar och uppgifter om namnsdagar, helgdagar och övriga högtider som är bundna till datum. Boken innehåller också en kort presentation av Erik Axel Karlfeldt samt dikt- och namnsdagsregister.

Denna volym är en nyutgivning av den ursprungliga boken, som utgavs 1994. Förutom den tidigare boken i faksimiltryck finns nu även en inledande essä av litteraturvetaren Daniel Möller och efterord av Lars Falk, en av de ursprungliga redaktörerna. Låt klinga våra dagar är illustrerad av Gunnar Brusewitz.

Skriven av
von Sydow, Carin & Lars Falk