Skip to main content

Karlfeldts vilda flora


nummer: 53

Utgivningsår: 2021

Från: 309kr

Karlfeldts vilda flora är en rikt illust­­­re­rad bok med fokus på Erik Axel Karlfeldts förhållande till de vilda växterna. Vi följer Karlfeldt i en blommande dikt­värld genom biotoper och årstider under kunnig ledning av botanikern Bengt Jonsell. Vi vandrar i ­Dalarna och i Roslagen, på fjället och på Öland, över åkrar och ängar, lundar och hagar, till vatten, myrar och skog. Pedagogiska beskrivningar av växterna blan­­das med många Karlfeldtcitat och dikter. Foton av Jan Thomas Johansson och Mats Wilhelm och en inledning av Fredrik Sjöberg.

Skriven av
Jonsell, Bengt