Skip to main content

Karlfeldts Sjugare


nummer: 6

Utgivningsår: 1975

Så här introducerades boken:

Dörren till Karlfeldts verkstad
stod aldrig vidöppen. Men man kan säga, att den står mer än på glänt i denna bok, sammanställd av KARLFELDT-SAMFUNDET och skildrande livet på Sångs, den gård som under skaldens nio sista år (1922-1931) var familjens helg- och sommarhem i Sjugare by i Leksand. Här var den blomstrande lustgård där flera av Karlfeldts dikter kom till.

Fru Gerda Karlfeldt berättar om sitt sällsamma liv, med sjugareåren som en fast punkt. Den övriga Karlfeldt-familjen talar om samma tid ur ungdomars och barns synvinkel. Alla dikterna med anknytning till Sjugare återfinnes här i sin helhet, de belyses och kommenteras till stor del. Allt vad skalden själv skrev på prosa i olika sammanhang om Sjugare, livet och blommorna där, finns med i boken. Där finns också, efter nu återfunna, strödda anteckningar, historien om Sånggårdens äventyrliga tillkomst. Åtskilliga av bilderna kommer ur karlfeldtska familjealbum från de tidiga sjugareåren.

Skriftkommitté
prof. Gunnar Tideström
doc. Jöran Mjöberg
skalden Bo Setterlind
prof. Karl-Ivar Hildeman
fil.dr Arne Bergstrand
I red. av denna bok har adjunkt Majt Bank deltagit

Innehållsförteckning:

Sida

5          Samtal med skaldens maka
13        A. Y. Pers: När Sångs byggdes
19        Pappa och vi i Sjugare
25        Karlfeldt: Jag blev stående på tunet till en ödegård
27        Einar Lundell: Karlfeldts första Sjugaresommar
28        "Då är han vred"
30        Karlfeldt: Lukt och doft på Sångs
39        Karlfeldt snäll modell
40        En gammal rocksvarvare (diktens bakgrund)
43        Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldts dikt Vandring
44        Karlfeldt: Oration till skalder och kompaner
46        Lars Lunell: Sista besöket i Sångs
48        Data om Karlfeldt
48        Kommentar

INSKRIVNA KARLFELDTDIKTER

7          Gammal ramsa
8          Oktober
9          Syskonen
10        Ur Sjukdom
10        Gratulation
11        Aftonbön
11        Väverskan
12        Jungfru Maria
18        Eriksgata
24        Ljusstöperskan
29        Systrar i lustgården
33        Humlor
35        Den långa sommaren
36        Plantering
37        Den sena lustgården
38        Ett lejon
41        En gammal rocksvarvare
42        Vandring

Skriven av
Pers, Anders Yngve m.fl.