Skip to main content

Karlfeldts diktsamling: Dalmålningar utlagda på rim


nummer: 43

Utgivningsår: 2011

Från: 149kr

Karlfeldts diktsamling Dalmålningar utlagda på rim i faksimilutgåva
med illustrationer av Jerk Werkmäster

Så här introducerades boken
på Årsmötet i Tällberg i juli 2011 av Christer Åsberg:

Från gammalt till nytt
Karlfeldtsamfundets senaste årsbok är en märklig nyproduktion. I en nyupptäckt dikt, Det underbara skrinet, beskrivs förvandlingsnumret då det slitna exemplaret av 1920 års Dalmålningar utlagda på rim ersattes av ett fräscht exemplar av 2011 års modell.

Redaktören antydde inför årsmötet att dikten, Det underbara skrinet, kan ha varit ett tidigt utkast till Karlfeldts dikt Den underbara kvarnen. Många verbala överensstämmelser tyder på det. Men dikten kan å andra sidan ha skrivits av redaktören själv, vilket de många oöverensstämmelserna ger anledning att misstänka.

Hur det än förhåller sig med detta så ger dikten en god bild av release-ögonblicket i Tällberg, då redaktörens sönderlästa exemplar lades ner i gammal dalakista varpå det strax kunde plockas upp igen, förädlat och nytt och förskönat, i form av den pinfärska faksimilutgåvan.


Det underbara skrinet
Se skrinet, det skiner
som guld och rubiner,
men locket det gnisslar och gnäller och viner.

Dess gångjärn ha rostat och osmort är låset,
en gistnare kista I aldrig ha åsett,
av furu är skrinet, av myrmalm dess skruvar.
Det är som om Salomos insegel ruvar
på hemligheter, de djupa, de höga,
som ligger förborgade där för vårt öga.

Nu öppnar sig locket med kvidande spärrar
och härolden ropar: Kom damer, kom herrar!
Här är er bebådat
vad aldrig I skådat.
Ty gammalt får ungdom och sunkigt får stil,
ett nött original blir en fräsch faksimil.
Årsbokskommitté:
Redaktör: Christer Åsberg

Innehållsförteckning:
9   Eden
14 Elie himmelsfärd
18 Jone havsfärd
22 Jungfru Maria
25 Majgreven
28 Tuna ting
36 Den rike ynglingen
47 Jorum
51 Stjärngossar
53 Värdshuset
59 Hästkarlsr
64 Den underbara kvarnen
68 Oxen i Sjöga
73 Yttersta domen 
Skriven av
Åsberg, Christer Red.