Skip to main content

Karlfeldtdikter, tolkade och belysta


nummer: 4

Utgivningsår: 1972

Så här introducerades boken:

Det har alltid funnits ett levande intresse för Karlfeldts poesi - från både mänsklig och konstnärlig synpunkt - och frågan är om inte detta intresse ökat under senare år.

Ett gemensamt drag i denna volym är att alla bidragsgivarna utgår från en bestämd Karlfeldtdikt. Någon ger sin syn på en dikt med egna minnen som grundval, en annan belyser hur skalden förhållit sig till sina förlagor och inspirationskällor. En tredje söker förklara innebörden av ett ofta återkommande motiv, en fjärde redovisar intrycken av en dikt som alltid fascinerat honom. Här finns både snabba tidningsartiklar och utdrag  ur högtidstal, både omsorgsfulla utredningar och mycket personliga tolkningar. Somliga bidrag är tryckta tidigare, ibland i publikationer som blivit svåråtkomliga.

Andra är nyskrivna, just för den här volymen.

Redaktionskommitté
Gunnar Tideström
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Bo Setterlind

Innehållsförteckning:

Sida
7          Förord
9         Sång efter skördeanden - Manne Stenbeck
15        Lustgården - Peter Hallberg
31        Tuna ting - Alf Åkesson
44        Vid hundraårsminnet av Karlfeldts födelse - H S Nyberg
56        Nattyxne - Carl-Erik af Geijerstam
65        Hjärtstilla - Staffan Björck
70        Augustihymn - Jöran Mjöberg
79        Fattigmansverser - Bernt Lindberg
3        Till en sekreterare - Anders Y Pers
99        Oxen i Sjöga - Karl-Ivar Hildeman
117      Vårskuggor
140      Stadens sångmö - Carl Fehrman
152      Kyrkosångarne - Prins Wilhelm
167      Kornknarr, sänghalm - Gunnar Tideström
175      Första minnet - Bo Setterlind
180      Första minnet - Karl-Ivar Hildeman
189      Höstens glädje - Reidar Ekner
205      Ungdom - Staffan Björck
218      Vinterorgel - Carl Fehrman
228      Bibliografiskt tillägg - Arne Bergstrand
235      Kommentarer

Skriven av
Red. kommitté