Skip to main content

Karlfeldt - synpunkter och värderingar


nummer: 3

Utgivningsår: 1971

Så här introducerades boken:

Karlfeldts diktning har ända sedan debuten 1895 varit föremål för olika värderingar, även under vissa tider starka omvärderingar. Föreliggande samling studier  och minnesartiklar sammanställd av Majt Bank ger uttryck för svängningarna i Karlfeldtuppfattningen från slutet av 1800-talet fram till de senaste åren (boken utgavs 1971). Det livliga engagemang som talar i artiklarna visar att Karlfeldts diktning alltjämt är levande.

Redaktionskommitté
Fil. dr Nils Afzelius
Författaren Lars Gustafsson
Professor Karl-Ivar Hildeman
Professor Gunnar Tideström

Innehållsförteckning:

Sida
7          Förord
8          Inledning
11        Bo Bergman - Erik Axel Karlfeldt
25        Fredrik Vetterlund - Erik Axel Karlfeldt
35        Karl Hedlund - Vår tid i Karlfeldts diktning
50        Erik Lindorm - Den store dalmålare
58        Viktor Svanberg - Ur Idyllernas tid
64        Karlfeldtsfaran
68        Anders Österling - Minnesruna 1931
74        Gunnar Mascoll Silfverstolpe - Minnesruna 1931
75        Karin Boye
77        Sven Stolpe - Det svenska geniet
82        Gunnar Mascoll Silfverstolpe - Karlfeldts ungdomsdikter
87        Olof Lagerkrantz - Demonerna
102       Ingvar Högman - Det fromma arvet
115       Olof Lagerkrantz - Stridsskrift om Karlfeldt
117       Roland Fridholm - Karlfeldt och Nietzsche
134       John Landquist - Var den unge Karlfeldt nazist?
141       Gudmar Hasselberg - Karlfeldt och tiotalets ungdom
150       Lars Forsell - Anteckningar om Karlfeldt
158       Åke Janzon - Karlfeldt och eftervärlden
164       Göran O. Eriksson - Karlfeldt
166       Artur Lundkvist - Karlfeldt
177       Karl-Ivar Hildeman - Erik Axel Karlfeldt
191       Noter
193       Kommentarer
195       Biografiskt och bibliografiskt

Skriven av
Bank, Majt